top of page
Michał Wiśniewski psycholog, seksuolog, psychoterapeuta Kraków, psychoterapia Kraków, seksuolog Kraków, psychoterapeuta Kraków, psychoterapia Kraków
Home: Witaj

"Jeśli pragniecie szczęścia, nie marnujcie życia walcząc o to, co tak naprawdę nie jest wam potrzebne."

Irvin D. Yalom

KILKA SŁÓW O MNIE
I MOJEJ PRACY

Jestem psychologiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię seksuologiczną.

 
Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności psychologicznych, np. odczuwających wzmożony lęk, doświadczających stanów obniżonego nastroju lub cierpiących z powodu poczucia niskiej wartości. Pomagam osobom doświadczającym m.in. zaburzeń nerwicowych i lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości. Pracuję również z osobami z tzw. syndromem DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

Michał Wiśniewski psycholog, seksuolog, psychoterapeuta Kraków, psychoterapia Kraków, seksuolog Kraków, psychoterapeuta Kraków, psychoterapia Kraków

Prowadząc terapię seksuologiczną oferuję pomoc osobom doświadczającym problemów w obszarze zdrowia seksualnego, takich jak dysfunkcje seksualne o podłożu psychologicznym (np. zaburzenia erekcji i wytrysku, bolesność podczas stosunku), trudności

w relacjach interpersonalnych i brak satysfakcji seksualnej, a także odczuwającym dyskomfort lub niepewność w związku ze swoją orientacją i tożsamością seksualną.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego..

Michał Wiśniewski psycholog, seksuolog, psychoterapeuta Kraków, psychoterapia Kraków, seksuolog Kraków, psychoterapeuta Kraków, psychoterapia Kraków

WYKSZTAŁCENIE
I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Ukończyłem całościowe, 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum 
i MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jestem absolwentem psychologii o specjalności w zakresie psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz
 absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie ukończyłem studia z seksuologii klinicznej. Odbyłem również szkolenie
z zakresu psychoterapii par i małżeństw w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w  Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadziłem diagnozę psychologiczną , konsultacje
i poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną, a także podczas staży w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz podczas pracy w prywatnych ośrodkach.

Systematycznie biorę udział w kursach i szkoleniach, zarówno w obszarze seksuologii, jak i psychoterapii. Ukończyłem m.in. roczne seminarium na temat relacji terapeutycznej
w psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, cykl kursów doskonalących z seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, a obecnie biorę udział
w seminarium dotyczącym współczesnej psychoanalizy.

Prowadzę gabinet psychoterapeutyczno-seksuologiczny
w Krakowie.

Oprócz pracy klinicznej pracuję naukowo biorąc udział
w badaniach i konferencjach oraz dydaktycznie, współpracując jako wykładowca.  Więcej o mojej pracy naukowej tutaj.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

W procesie psychoterapii indywidualnej poprzez relację i rozmowę z psychoterapeutą człowiek kontaktuje się z własnymi myślami
i uczuciami, pogłębiając samoświadomość i samoakceptację. Dzięki temu ma możliwość dotarcia do istoty swoich problemów
i znalezienia odpowiednich dla siebie rozwiązań. 
Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym działaniem, którego celem jest pomaganie i towarzyszenie człowiekowi w zmianie lub modyfikacji jego zachowań, przekonań, emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uznaje za bardziej pożądane. Podstawą działania psychoterapii stanowi relacja między pacjentem
a psychoterapeutą.


Psychoterapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym, bazując na bliskich mi koncepcjach psychoanalitycznych. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się zwykle raz lub dwa razy w tygodniu, trwają 50 minut, a terapia ma zazwyczaj charakter długoterminowy.

PORADNICTWO I TERAPIA SEKSUOLOGICZNA

Jako seksuolog pracuję z osobami doświadczającymi różnych trudności w sferze seksualnej. Pierwsza wizyta jest spotkaniem konsultacyjnym, podczas którego rozmawiamy na temat problemów, z którymi osoba się zgłasza i wspólnie zastanawiamy się nad ich możliwymi przyczynami.  W zależności od wspólnie postawionych celów i charakterystyki trudności, pomoc mieć charakter krótkoterminowego poradnictwa seksuologicznego lub indywidualnej psychoterapii seksuologicznej.

TERAPIA PAR

Psychoterapia par jest formą terapii skierowaną do par, które zmagają się z różnymi trudnościami w relacji. Częstymi problemami,
z którymi spotykają się pary są trudności we wzajemnej komunikacji, poczucie ciągłego napięcia w związku, a także narastające konflikty między partnerami. Czasem równolegle do terapii par, partner lub partnerzy decydują się również na rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej, która prowadzona jest przez innego psychoterapeutę. Podczas terapii, partnerzy mogą nauczyć się sposobów rozwiązywania konfliktów, poprawić komunikację w związku oraz pogłębić łączącą ich więź. Czasem terapię partnerską proponuje się w przypadku trudności i zaburzeń seksualnych. 

Sesje terapii par odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 90 min.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

200 zł (50 min)

KONSULTACJA / TERAPIA SEKSUOLOGICZNA

200 zł (50 min)

TERAPIA PAR

350 zł (90 min)

KONTAKT

tel. +48 698 761 571    psychologwisniewski@gmail.com

Gabinet psychoterapeutyczno-seksuologiczny Michał Wiśniewski
ul. Romualda Traugutta 7, 30-549 Kraków (Stare Podgórze)

Dojazd tramwajem - przystanek Limanowskiego lub Plac Bohaterów Getta oraz SKA/pociągiem - stacja Kraków Zabłocie

Możliwa płatność gotówką lub przelewem.

bottom of page